Pravidla

  1. Hraje se pět kol po padesáti minutách, jednohlavými kartami. Délku přestávek mezi koly určí pořadatel, avšak vyhrazuje si právo, po předchozím oznámení, před začátkem hracího kola upravit délku kola.
  2. Pořadatel má právo po předchozím napomenutí vyloučit z turnaje hráče, který ruší hru, nerespektuje daná pravidla, dále pak hráče který je „společensky“ unaven.
  3. Každý hráč vloží před začátkem každého kola do hry vklad 50,- Kč. Z toho 49,- Kč v platných mincích a 1,- Kč v neplatných mincích, které dodá pořadatel (5 x 20 hal.). V případě, že v průběhu kola hráč prohraje vloženou částku, doplní vklad nejméně o 10,- Kč, toto vedoucí hráč u stolu zapíše do stolového lístku.  Peníze jsou položeny při hře vždy na stole, po pravé ruce hráče.
  4. Schválená hra činí 20 hal., SEDMA 40 hal., hlášená STO 80 hal., tichá STO se platí vyflekovaná hra x 2 x počet desítek nad stovku vč. všech hlášek, STO proti se hraje -  při prohře se platí všechny desítky, při prohrané povinné STO se tři desítky odečítají a platí se od čtvrté, v červených vše dvojnásob. BETL 1,- Kč, DURCH 2,- Kč. Strop hry je 20,- Kč. RENONC je 1,- Kč + vyflekovaná hra, RENONC při STOVCE se platí jako 130 + 1,- Kč. RENONC u hry, která je vyflekovaná nad strop zaplatí provinilec spoluhráčům 20,- Kč.
  5. Po rozdání se schvaluje hra ve sledu hodinových ručiček, předbíhání je považováno za RENONC. Hráči jsou povinni se k závazkům vyjádřit zřetelně slovem, nebo klepnutím na stůl, nepřiznání závazku je považováno za RENONC. Trhák má povinnost flekovat, bez „RE“ se nehraje žádná hra. Hráč, který zapomene zavolit hraje BETL či DURCH, nebo červený sám, z lidu nelze volit.
  6. Hraje se povinná stovka. STO hlásí hráč, který má ČTYŘKU pohromadě k volené kartě, nebo čtyřka dojde volícímu hráči a hraje např. s esem, hlásit STO nemusí hráč, hraje-li sám. Pokud dá některý z hráčů flek na hru před nahlášením povinné STO, flek se ruší.
  7. Při BETLU, se karty po prvním štychu vyloží na stůl a dále pokračuje otevřená hra, hráči si mohou radit. Hraje-li hráč DURCH, musí uhrát všechny štychy. Štychy odebírá hráč který hraje hru (BETL – DURCH).
  8. V situaci, kdy je karta ložená, může dohrávající hráč se souhlasem spoluhráčů vyložit karty na stůl. Zjistí-li se, že kartu loženou nemá, zaplatí hru + RENONC.
  9. Za RENONC je považováno vše, co může rozhodujícím způsobem ovlivnit vývoj hry, např.: nahlášení SEDMY, kterou  hráč nemá, skládat hlasy a prohlížet odehrané štychy, mimo posledního vlastního štychu, každý štych musí být nejdříve zaklopen, pak lze provést vynesení. Zpět do štychů se lze dívat pouze při společné kontrole případného RENONCU. Nedohodnou-li se hráči u stolu, o RENONCU s konečnou platností rozhoduje rozhodčí bez možnosti odvolání, nedohrává se.
  10. Po skončení herního kola mohou hráči opustit stůl až po zápisu a odevzdání stolového lístku rozhodčímu. Pozdější reklamace proti zápisu se nepřipouští. Peníze ze hry si hráči ponechávají, neplatné mince zůstávají na stole. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit nesouhlasící nahrané částky a celkový součet u stolu tak, že rozdíl bude připsán a nebo odepsán každému hráči u stolu rovným dílem.